Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Xizang nong nu de gu shi = The story of Tibet's serfs = L'histoire des serfs Tibétains = Cuentos de los siervos Tibetanos — 西藏农奴的故事 = The story of Tibet's serfs = L'histoire des serfs Tibétains = Cuentos de los siervos Tibetanos

  • Format Videos, Slides, Films
  • Date 2009
  • Series
   • Yang shi ji lu
    央视纪录
   • Zhong shi bai ke ; D9
    中视百科 ; D9
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Videos, Slides, Films
  • Author director Pema Gellek ; producer Barry J. Schieber ; writer Julia Witwer
  • Date [2016]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xizang min zhu gai ge 50 nian = 50 years of democratic reform in Tibet — 西藏民主改革50年 = 50 years of democratic reform in Tibet

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhong yang dian shi tai ; zong jian zhi Ma Runsheng
  • Date [2009]
  • Edition Zhen cang ban.
  • Series
   • Zhong shi bai ke
    中视百科
   • Yang shi ji lu
    央视纪录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jing Ke ci Qin wang = The emperor and the assassin — 荊軻刺秦王 The emperor and the assassin

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Sony Pictures Classics ; Shin Corporation and Le Studio Canal+ present a Chen Kaige film ; bian ju Chen Kaige, Wang Peigong ; dao yan Chen Kaige ; Zhongguo Beijing dian ying zhi pian chang lian he she zhi
  • Date [2000]
  • Series
   • SONY Pictures classics
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bi xue dan xin : Liu Zhidan yu Shangan hong jun ji shi — 碧血丹心 : 刘志丹与陕甘红军纪事

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author zhuan gao Chen Xu ; bian dao Liu Xiaoqian
  • Date [2011]
  • Series
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Er shi si cheng ji = 24 city — 二十四城记

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Beijing xi he xing hui chu pin ; Shang ying ji tuan, Shanghai dian ying zhi pian chang, Hua run (ji tuan) you xian gong si ; dao yan Jia Zhangke = Xstream Pictures presents ; Shanghai Film Group Corporation, China Resources (Holdings) Co., Ltd ; director Jia Zhangke
  • Date ©2010
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • phone_iphoneOnline
  • Format Videos, Slides, Films
  • Author director, Wang Huiyue
  • Date 2006
  • Series
   • LGBT studies in video
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xue zhan Songshan: Zhongguo yuan zheng jun Dianxi kang zhan ji shi — 血战松山 : 中国远征军滇西抗战纪实

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author zong zhi pian ren Tian Jiashen ; bian dao Bi Feng
  • Date [200-]
  • Series
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fei ying qian zhuan : Dong bei lao hang xiao feng yun wang shi — 飞鹰前传 : 东北老航校风云往事

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Feng huang wei shi ; zong bian dao, Qiao Qiao ; bian dao, Liu Lisha [and others] ; zhi zuo ren, Jiang Youxi ; zong zhi zuo ren, Liu Chun ; zong jian zhi, Wang Jiyan
  • Date [2010]
  • Series
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
   • Feng huang Zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Huangpu jun xiao — 黄埔军校

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author CCTV zhong yang xin wen ji lu dian ying zhi pian chang ; dao yan Liang Bibo ; zhuan gao Zeng Qingliu, Chen Yu
  • Date 200u
  • Series
   • Yang shi ji lu = CCTV documentary
    央视纪录 = CCTV documentary
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.