Browse the Catalog

Search Results

 • Xizang yu li dai zhong yang zheng fu lai wang zheng wu gong wen xuan bian — 西藏与历代中央政府来往政务公文选编

  • Format Books
  • Author Hou Xiwen bian
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Xizang li shi yu xian zhuang zong he yan jiu xiang mu
    西藏历史与现状综合研究项目
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhang Xianghe zou zhe — 张祥河奏折

  • Format Books
  • Author Zhang, Xianghe, 1785-1862, author
   张祥河, 1785-1862, author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo jin xian dai xi jian shi liao cong kan
    中国近现代稀见史料丛刊
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhang Peilun ri ji — Diaries. Selections — 张佩纶日记

  • Format Books
  • Author Zhang, Peilun, 1848-1903, author
   张佩纶, 1848-1903, author
  • Date 2015
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhongguo jin xian dai xi jian shi liao cong kan
    中国近现代稀见史料丛刊
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo gong chan dang yu jing ji te qu — 中国共产党与经济特区

  • Format Books
  • Author ben juan zhi xing zhu bian Wang Wenqing, zhi xing fu zhu bian Wang Shuo, Wen Shifang
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Zhong gong dang shi zhuan ti zi liao cong shu
    中共党史专题资料丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhou Zuomin ri ji shu xin ji — 周作民日记书信集

  • Format Books
  • Author Peng Xiaoliang bian zhu
   周作民, 1882-1955, author
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Shanghai Shi dang an guan cang jin dai Zhongguo jin rong bian qian dang an shi liao hui bian. Ren wu juan
    上海市档案馆藏近代中国金融变迁档案史料汇编. 人物卷
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nanjing da tu sha zhong yao wen zheng xuan lu — 南京大屠杀重要文证选录

  • Format Books
  • Author Zhang Xianwen zhu bian ; Zhang Xianwen, Cui Wei, Dong Weimin bian
  • Date 2014
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Nanjing da tu sha wen xian shi liao cong shu
    南京大屠杀文献史料丛书
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.