Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Ōsone-ke no asa — 大曽根家の朝

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author seisaku Shōchiku Kabushiki Kaisha ; kyakuhon Hisaita Eijirō ; enshutsu Kinoshita Keisuke]
  • Date [2005]
  • Series
   • Kinoshita Keisuke dai 1-shū ; 6
    木下惠介第 1集 ; 6
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ōsaka erejī = Osaka elegy — 浪華悲歌

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Shōchiku Kabushiki Kaisha [haikyū] ; Daiichi Eiga [seisaku] ; kyakushoku Ida Yoshikata ; gensaku kantoku Mizoguchi Kenji = Osaka elegy / a Daiichi Eiga film ; screenplay by Yoshikata Yoda ; original story and direction by Kenji Mizoguchi
  • Date 2008
  • Edition Standard format (1.33:1).
  • Series
   • Eclipse (Criterion Collection (Firm)). Kenji Mizoguchi's fallen women
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ējanai ka — えぇじゃないか

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Shōchiku Kabushiki Kaisha
  • Date [1998?]
  • Series
   • SHV best selection ; sb-0534
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zoku Sugata Sanshirō — 続姿三四郎

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Kurosawa Akira kantoku sakuhin
  • Date 2002
  • Series
   • Akira Kurosawa the masterworks 1 ; 2
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zen — 禅

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author seisaku sōshiki Ōtani Tetsuo ; purodyūsā Hara Kimio, Ōsaki Hironobu ; kantoku, kyakuhon Takahashi Banmei
  • Date [2011]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yūyake-gumo — 夕やけ雲

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Shōchiku Eiga ; seisaku, Kubo Kōzō ; kyakuhon, Kusuda Yoshiko ; kantoku, Kinoshita Keisuke
  • Date 2005
  • Series
   • Kinoshita Keisuke dai 3-shū ; 9
    木下惠介第 3集 ; 9
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yume = Akira Kurosawa's dreams — 夢 Akira Kurosawa's dreams

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Kurosawa Akira kantoku sakuhin
  • Date 2002
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yume = Akira Kurosawa's Dreams — 夢 Akira Kurosawa's Dreams

  • Format Videos, Slides, Films
  • Date 1991
  • Edition Nihongoban.
  • Series
   • wān ̄gyararī ; wv-11911
    ワ-ナ- ギャラリー ; wv-11911
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yoru no onnatachi — 夜の女たち

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Shōchiku Kabushiki Kaisha
  • Date [1995?]
  • Series
   • SHV Shōchiku Hōmu Bideo = SHV best selection ; sb-0493
    SHV松竹ホ-ムビデオ = SHV best selection ; sb-0493
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yoru no onnatachi = Women of the night — 夜の女たち

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Shōchiku Kabushiki Kaisha [haikyū] ; kyakushoku Ida Yoshikata ; kantoku Mizoguchi Kenji = Women of the night / a Shochiku film ; screenplay by Yoshikata Yoda ; directed by Kenji Mizoguchi
  • Date 2008
  • Edition Standard format (1.33:1).
  • Series
   • Eclipse (Criterion Collection (Firm)). Kenji Mizoguchi's fallen women
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.