Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • A fei zheng zhuan — 阿飛正傳

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Huan ya zong yi ji tuan ; Ying zhi jie zhi zuo you xian gong si ; chu pin ren Deng Guangzhou ; bian ju, dao yan Wang Jiawei = Days of being wild / Media Asia Group ; In-Gear Film production Co. LTD. ; produced by Rover Tang ; screenplay and directed by Wong Kar Wai
  • Date [2004]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • A soul haunted by painting = Hua Hun — A soul haunted by painting 畫魂

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Knight Mediacom ; screenplay by Liu Heng, Huang Shuqin ; director, Huang Shuqin
  • Date [2004]
  • Series
   • Celebration of Chinese cinema
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • A touch of sin = Tian zhu ding — A touch of sin 天注定

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Xstream Pictures (Bejing), Office Kitano, Shanghai Film Group Corporation present ; written & directed by Jia Zhangke
  • Date [2014]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Nixon in China — Nixon in China

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Adams, John, 1947- composer, conductor
  • Date [2012]
  • Series
   • Metropolitan Opera HD live
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ai = Love — 愛 Love

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Hua yi xiong di chuan mei gu fen you xian gong si ; dao yan : Niu Chengze
  • Date [2012]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ai qing ma la tang = Spicy love soup — 爱情麻辣烫 Spicy love soup

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Xi'an dian ying zhi pian chang, Xi'an yi ma dian ying ji shu you xian gong si lian he she zhi ; bian ju Zhang Yang, Liu Fendou, Diao Yinan, Cai Shangjun ; dao yan, Zhang Yang
  • Date 2002
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • phone_iphoneOnline
  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Axe Sud présente ; un cirque-théâtre en 18 tableaux ; dramaturgie et textes, Fabrice Melquiot ; sur une idée de Brigitte Gruber ; production, Marie-Pierre Bousquet ; réalisation, Jean-Christoph Ponties
  • Date 2014
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Aomen yi jiu si jiu = Macau 1949 — 澳门一九四九 Macau 1949

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhuhai Shi ying shi yi shu jia xie hui, Ba yi dian ying zhi pian chang chu pin ; zong jian zhi, he xian shu ... [and others] ; bian ju, Zhu Yingxie, Wang Liang, Bao Fuming ; dao yan, Bao Fuming
  • Date [2010?]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ashima — 阿诗玛

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Shenzhen shi xian ke yu le chuan bo you xian gong si chu pin
  • Date [1999?]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Maxima Pictures present ; a film by Guntur Soeharjanto ; written by Alim Sudio ; produced by Ody Mulya Hidayat ; directed by Guntur Soeharjanto
  • Date [2015]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.