Browse the Catalog

Search Results

 • Da jin jun. Xi juan da xi nan = Sweeping the Southwest — 大进军. 席卷大西南 Sweeping the Southwest

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang shi zhi ; bian ju, Lu Zhuguo ; dao yan, Yang Guangyuan
  • Date [2000]
  • Series
   • Ge ming zhan zheng li shi ju pian = Revolutionary historical film on war
    革命战争历史巨片 = Revolutionary historical film on war
   • Ge ming zhan zheng li shi ju pian
    革命战争历史巨片
   • Zhan zheng jing dian bai nian zhen cang
    战争经典百年珍藏
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.