Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author a Paladin Invision production for Penguin Television in association with PBS ; director, part 1, David Wallace ; producer, part 1, Sun Shuyun ; writer & series producer, William Cran
  • Date [2004]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • 1962 dong xian wang shi : Zhong Yin bian jing zi wei fan ji zhan — 1962 東線往事 : 中印邊境自衛反擊戰

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi] ; bian dao Zheng Fuzhou
  • Date [2011]
  • Series
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    鳳凰中視經典紀錄
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • 1974 Xisha wang shi — 1974 西沙往事

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi] ; zhuan gao, Deng Chun ; bian dao, Deng Chun, Kuang Siyu ; zong zhi pian ren, Liu Chun
  • Date [2011]
  • Series
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    鳳凰中視經典紀錄
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • American masters. I.M. Pei : building China modern — American masters (Television program). I.M. Pei.

  phone_iphoneOnline
  • Format Videos, Slides, Films
  • Author a production of PACEM Distribution International, LLC and the Independent Television Service in association with South Carolina ETV, the China Intercontinental Communication Center, and New River Media ; produced by Eugene B. Shirley, Jr. ; directed by Anne Makepeace ; written by Anne Makepeace & Brian Funck
  • Date ©2010
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • An sha shi dai — 暗殺時代

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi you xian gong si] ; bian dao, Ou Daming [and others] ; zhi zuo ren, Luo Chen
  • Date [2011?]
  • Series
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    鳳凰中視經典紀錄
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bai tuan da zhan = Baituan dazhan — 百团大战 Baituan dazhan

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi]
  • Date [2010]
  • Series
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bi xue dan xin : Liu Zhidan yu Shangan hong jun ji shi — 碧血丹心 : 刘志丹与陕甘红军纪事

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author zhuan gao Chen Xu ; bian dao Liu Xiaoqian
  • Date [2011]
  • Series
   • Feng huang zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典纪录
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bian ju 1962 : qi qian ren da hui shi mo — 变局1962 : 七千人大会始末

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Feng huang wei shi ; bian dao Zhong Liang, Qie Guowei, Luo Chen ; zong zhi zuo ren Tian Jiashen
  • Date [2012]
  • Series
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
   • Feng huang Zhong shi jing dian ji lu
    凤凰中视经典记录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bian yuan zhan zheng : er zhan xia de Taiwan — 邊緣戰爭 : 二戰下的臺灣

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Feng huang wei shi you xian gong si ; chu pin ren, Liu Changle ; zong jian zhi, Wang Jiyan ; zong zhi zuo ren, Liu Chun
  • Date [2009]
  • Series
   • Feng huang Zhong shi jing dian ji lu
    鳳凰中視經典紀錄
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Bo luan fan zheng shi qi ji shi : 1976 nian yi hou de Zhongguo — 拨乱反正时期纪事 1976年以后的中国

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhong yang dian shi tai, Shanghai wen guang xin wen chuan mei ji tuan zhi zuo; zhi pian ren Gan Chao, Chen Ling ; zhu bian Liu Ning ; bian dao Feng Qiao ... [and others]
  • Date 2009
  • Series
   • Zhong shi bai ke
    中视百科
   • Yang shi ji lu
    央视纪录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.