Browse the Catalog

Search Results

 • Wai jiao mi dang 1955 — 外交秘档 1955

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi ]
  • Date [2005?]
  • Series
   • Xin zhongguo wai jiao mi dang ; Di 5 ji
    新中国外交秘档 ; 第5集
   • Xin Zhongguo po bing zhi lü ; 5
    新中国破冰之旅 ; 5
   • Shi shi re dian
    时事热点
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhong Su guan xi mie mi — 中苏关系解密

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi ]
  • Date [2005?]
  • Series
   • Xin zhongguo wai jiao mi dang ; Di 2 ji
    新中国外交秘档 ; 第2集
   • Xin Zhongguo po bing zhi lü ; 2
    新中国破冰之旅 ; 2
   • Shi shi re dian
    时事热点
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin Zhongguo wai jiao mi wen — 新中国外交秘闻

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi ]
  • Date [2005?]
  • Series
   • Xin zhongguo wai jiao mi dang ; Di 1 ji
    新中国外交秘档 ; 第1集
   • Xin Zhongguo po bing zhi lü ; 1
    新中国破冰之旅 ; 1
   • Shi shi re dian
    时事热点
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin Zhongguo wai jiao mi dang — 新中国外交秘档

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi ]
  • Date [2005?]
  • Edition 5 pian zhuang zhen cang ban.
  • Series
   • Xin Zhongguo po bing zhi lü ; [1-5]
    新中国破冰之旅 ; [1-5]
   • Feng huang wei shi ·"feng huang da shi ye" = Diplomatic secret history
    凤凰卫视 ·《凤凰大视野》 = Diplomatic secret history
   • Bai ke quan shu VCD (Guangdong fu guang ying yin fa zhan you xian gong si)
    百科全书 VCD (Guangdong fu guang ying yin fa zhan you xian gong si)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Mao Zedong chu fang Sulian — 毛泽东出访苏联

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhong yang xin wen zhi lu dian ying zhi pian chang, Zhong yang dian shi tai xin ying zhi zhi zhong xin
  • Date [2007?]
  • Edition Zhen cang ban.
  • Series
   • Jian zheng, xin li
    见证, 亲历
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo yu qian Sulian = China and the former Soviet Union — 中国与前苏联 China and the former Soviet Union

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Feng huang wei shi kong gu you xian gong si
  • Date 2008
  • Series
   • Feng huang da shi ye
    凤凰大视野
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jie mi 1949 Zhong Mei wai jiao — 解密1949中美外交

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi ]
  • Date [2005?]
  • Series
   • Xin zhongguo wai jiao mi dang ; Di 3 ji
    新中国外交秘档 ; 第3集
   • Xin Zhongguo po bing zhi lü ; 3
    新中国破冰之旅 ; 3
   • Shi shi re dian
    时事热点
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhou Enlai wai jiao feng yun — 周恩来外交风云

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhong yang xin wen ji lu dian ying zhi pian chang, Beijing jian ji ying shi wen hua chuan bo gong si lian he she zhi
  • Date [2006?]
  • Edition Zhen cang ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
  • Format Videos, Slides, Films
  • Author produced by Lisa Sleeth & Jim Butterworth ; directed by Jim Butterworth, Aaron Lubarsky, Lisa Sleeth ; Incite Productions
  • Date [2006]
  • Edition Special limited edition.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhong Yue bian jing zi wei huan ji zhan — 中越边境自卫还击战

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author chu pin ren Jiang Zheng, zhu bian Xu Ran
  • Date [2004]
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.