Browse the Catalog

Search Results

 • Wai jiao mi dang 1955 — 外交秘档 1955

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi ]
  • Date [2005?]
  • Series
   • Xin zhongguo wai jiao mi dang ; Di 5 ji
    新中国外交秘档 ; 第5集
   • Xin Zhongguo po bing zhi lü ; 5
    新中国破冰之旅 ; 5
   • Shi shi re dian
    时事热点
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhong Su guan xi mie mi — 中苏关系解密

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi ]
  • Date [2005?]
  • Series
   • Xin zhongguo wai jiao mi dang ; Di 2 ji
    新中国外交秘档 ; 第2集
   • Xin Zhongguo po bing zhi lü ; 2
    新中国破冰之旅 ; 2
   • Shi shi re dian
    时事热点
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin Zhongguo wai jiao mi wen — 新中国外交秘闻

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi ]
  • Date [2005?]
  • Series
   • Xin zhongguo wai jiao mi dang ; Di 1 ji
    新中国外交秘档 ; 第1集
   • Xin Zhongguo po bing zhi lü ; 1
    新中国破冰之旅 ; 1
   • Shi shi re dian
    时事热点
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin Zhongguo wai jiao mi dang — 新中国外交秘档

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi ]
  • Date [2005?]
  • Edition 5 pian zhuang zhen cang ban.
  • Series
   • Xin Zhongguo po bing zhi lü ; [1-5]
    新中国破冰之旅 ; [1-5]
   • Feng huang wei shi ·"feng huang da shi ye" = Diplomatic secret history
    凤凰卫视 ·《凤凰大视野》 = Diplomatic secret history
   • Bai ke quan shu VCD (Guangdong fu guang ying yin fa zhan you xian gong si)
    百科全书 VCD (Guangdong fu guang ying yin fa zhan you xian gong si)
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jie mi 1949 Zhong Mei wai jiao — 解密1949中美外交

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi ]
  • Date [2005?]
  • Series
   • Xin zhongguo wai jiao mi dang ; Di 3 ji
    新中国外交秘档 ; 第3集
   • Xin Zhongguo po bing zhi lü ; 3
    新中国破冰之旅 ; 3
   • Shi shi re dian
    时事热点
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Fen sui "Pao hong Tiananmen" shi jian : 1949 Zhongguo jing cha jie mi dang an — 粉碎"炮轰天安门"事件 1949中国警察解密档案

  • Format Videos, Slides, Films
  • Date [2006?]
  • Series
   • Bai ke quan shu VCD
    百科全書 VCD
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Kang Mei yuan Chao jing cai zhan li — 抗美援朝精彩战例

  • Format Videos, Slides, Films
  • Date [2005?]
  • Series
   • Bai ke quan shu VCD
    百科全書VCD
   • Shi jie bai nian zhan zheng shi lu = The world war
    世界百年战争实录 = The world war
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo guo nei ge ming zhan zheng — 中国国内革命战争

  • Format Videos, Slides, Films
  • Date [2001]
  • Series
   • Bai ke quan shu VCD
    百科全書VCD
   • Shi jie bai nian zhan zheng shi lu
    世界百年战争实录
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo chu bing Chaoxian zhen xiang — 中国出兵朝鲜真相

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Feng huang wei shi ]
  • Date [2005?]
  • Series
   • Xin zhongguo wai jiao mi dang ; Di 4 ji
   • Xin Zhongguo po bing zhi lü ; 4
    新中国破冰之旅 ; 4
   • Shi shi re dian
    时事热点
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.