Browse the Catalog

Search Results

 • Jun dui xian dai hua, qiang bing ji shi — 军队现代化, 强兵纪实

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang, Jun shi ke xue yuan jun shi li shi yan jiu bu dui lian he she zhi
  • Date [2007?]
  • Series
   • Zhongguo ge ming zhan zheng shi lu ; di 8 ji, pt. shang, xia
    中国革命战争实录 ; 第8集, pt. 上, 下
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Gongheguo shi san ci da yue bing — 共和国十三次大阅兵

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author [Zhong yang dian shi tai zhi zuo]
  • Date [2005?]
  • Series
   • Jun qing gong lüe xi lie
    军情攻略系列
   • CCTV jun shi mi dang
    CCTV军事秘档
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jiao liang : Kang Mei yuan chao zhan zheng shi lu — 较量 抗美援朝战争实錄

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhungguo ren min jie fang jun Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi
  • Date [2006?]
  • Series
   • Da xing dian ying ji lu pian = The movie documentary
    大型电影纪录片 = The movie documentary
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dong fang shen zhou — 东方神舟

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang
  • Date [2006?]
  • Series
   • Da xing wen xian ji lu ying pian = The movies documentary
    大型文献纪录电影= The movies documentary
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Shi ji da yue bing — 世纪大阅兵

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Xianggang yin du gong si, Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang lian he she zhi
  • Date [2006?]
  • Series
   • Da xing dian ying ji lu pian = the movies documentary
    大型电影纪录片 = The moview documentary
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo san jun jie mi — 中国三军揭秘

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Xianggang yin du gong si , Ba yi dian ying zhi pian chang lian he she zhi
  • Date [2006?]
  • Series
   • Da xing wen xian ji lu dian ying = The movies documentary
    大型文献纪录电影 = The movies documentary
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Xin Zhongguo lu, hai, kong san jun ji shi — 新中国陆·海·空三军纪实

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang, Jun shi ke xue yuan jun shi li shi yan jiu bu dui lian he she zhi
  • Date [2007?]
  • Series
   • Zhongguo ge ming zhan zheng shi lu ; di 5 ji
    中国革命战争实录 ; 第5集
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wu zhuang bu dui jian she, zi wei fan ji zhan ji shi — 武装部队建设, 自卫反击战纪实

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang, Jun shi ke xue yuan jun shi li shi yan jiu bu dui lian he she zhi
  • Date [2007?]
  • Series
   • Zhongguo ge ming zhan zheng shi lu ; di 7 ji
    中国革命战争实录 ; 第7集
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Dong fang ju xiang = Zhongguo liang dan yi xing shi lu — 东方巨响 中国两弹一星实录

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Zhongguo ren min jie fang jun ba yi dian ying zhi pian chang she zhi
  • Date [2006?]
  • Series
   • Da xing wen xian ji lu dian ying = The movies documentary
    大型文献纪录电影 = The movies documentary
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Jun min tuan jie kang zhen zai : Tangshan da di zhen shi lu — 军民团结抗震灾 : 唐山大地震实录

  • Format Videos, Slides, Films
  • Author Ba yi dian ying zhi pian chang she zhi ; bian ji, Huang Baoshan
  • Date [2000]
  • Series
   • Da xing wen xian ji lu dian ying
    大型文献纪录电影
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.