Browse the Catalog

Click to View More browse options.

Search Results

 • Leizhou fang yan ci dian — 雷州方言詞典

  • Format Books
  • Author Li Rong zhu bian ; Zhang Zhenxing, Cai Yeqing bian zuan
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Xian dai Han yu fang yan da ci dian
    現代漢語方言大詞典
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Hou Han shu ci dian — 後漢書辭典/

  • Format Books
  • Author Zhang Shunhui zhu bian ; Cui Shuting, Wang Ruiming fu zhu bian
  • Date 1994
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo li shi da ci dian. Shi xue shi — 中国历史大辞典. 史学史

  • Format Books
  • Author [Zhongguo li shi da ci dian, Shi xue shi juan bian zuan wei yuan hui bian]
  • Date 1983
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • phone_iphoneOnline
  • Format Books
  • Author Hsieh, Shelley Ching-yu
  • Date 2013
  • Series
   • Monies, markets, and finance in East Asia, 1600-1900 ; v. 3
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Yudu fang yan ci dian — 于都方言詞典

  • Format Books
  • Author Li Rong zhu bian ; Xie Liuwen bian zuan
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Xian dai Han yu fang yan da ci dian. Fen juan
    現代漢語方言大詞典. 分卷
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo xian dai shu hua jia yin kuan ci dian — 中國現代書畫家印款辭典

  • Format Books
  • Author Ni Wendong zhu bian
  • Date 1998
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Wuhan fang yan ci dian — 武漢方言詞典

  • Format Books
  • Author Zhu, Jiansong
   朱建頌
  • Date 1995
  • Edition Di 1 ban.
  • Series
   • Xian dai Han yu fang yan da ci dian. Fen juan
    現代漢語方言大詞典. 分卷
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Li dai ming ren sheng zu nian biao — 歷代名人生卒年表

  • Format Books
  • Author Liang, Tingcan
   梁廷燦
  • Date 2002
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Zhongguo li shi da ci dian — 中囯歷史大辞典

  • Format Books
  • Author [bian zuan : Zhongguo li shi da ci dian bian zuan wei yuan hui]
  • Date 2000
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.
 • Ri Zhong, Zhong Ri shuang jie fa lü yong yu ci dian — 日中・中日双解法律用语词典

  • Format Books
  • Author Wei, Jingfu
   魏景赋
  • Date 2002
  • Edition Di 1 ban.
  • Availability
   • Just a moment... Looking up availability.