MARC Bibliographic Record

LEADER01206cam a22002894a 4500
001 9965456203602122
005 20180324053217.0
008 030130s2002 vm a b f000 0 vie d
035    $a(OCoLC)ocm51550978
035    $a(WU)6545620-uwmadisondb
035    $a(EXLNZ-01UWI_NETWORK)999978743502121
040    $aCUY$beng$cCUY$dOCLCQ$dGZM
043    $aa-vt---
049    $aGZMA
090    $aHC444$b.V452 2002
245 00 $aVề thành phần kinh tế tư bản nhà nước :$bsách tham khảo /$cTrần Ngọc Hiên, chủ biên.
264 _1 $aHà Nội :$bNhà xuất bản Chính trị quốc gia,$c2002.
300    $a225 pages :$billustrations ;$c19 cm
336    $atext$btxt$2rdacontent
337    $aunmediated$bn$2rdamedia
338    $avolume$bnc$2rdacarrier
500    $aErrata sheet inserted.
504    $aIncludes bibliographical references.
650 _0 $aCapitalism$zVietnam.
651 _0 $aVietnam$xEconomic policy.
700 1_ $aTrà̂n, Ngọc Hiên.
994    $aX0$bGZM
997    $aMARCIVE

MMS IDs

Document ID: 999978743502121
Network Electronic IDs:
Network Physical IDs: 999978743502121
mms_mad_ids: 9965456203602122