Svenska folkskolans historia

Gbs preview button

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • "Utgiven på föranstaltande av Centralstyrelsen för Sveriges all männa folkskollärarförening."
  • Includes bibliographies.

Contents

  • 1. delen. Inledande översikt, av E. Rodhe. Den svenska folkundervisningen från reformationen till 1809, av A. Warne.--2. delen. Det svenska folkundervisningsväsendet 1809-1860, av K Aquilonius.--3. delen. Det svenska folkundervisningsväsendet 1860-1900, av A. Sörensèn.--4. delen. Det svenska folkundervisningsvä sendet 1900-1920, av N.O. Bruce.--5. delen. Det svenska folkundervis ningsväsendet 1920-1942, av V. Fredriksson, L. Hofstedt och S. Paradis
Checking the Web...