Citation Data

MLA

Ju, Keyi, 1954-. Min Zhu Yu Xian Zheng Lun Wen Hui Bian = Democracy and Constitution. Taibei Mushan :Guo li tu shu you xian gong si, 2003.

APA

Ju, Keyi, 1954-. (2003). Min zhu yu xian zheng lun wen hui bian = Democracy and constitution. Taibei Mushan :Guo li tu shu you xian gong si,

Chicago

Ju, Keyi, 1954-. Min Zhu Yu Xian Zheng Lun Wen Hui Bian = Democracy and Constitution. Taibei Mushan :Guo li tu shu you xian gong si, 2003.

Note: These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Export to Citation Manager (RIS)

Back to item