Citation Data

MLA

Bychkova, M. E. (Margarita Evgenʹevna). "Chto Znachit Imenno Rodnye". Moskva :Bogorodskiĭ Pechatnik, 2000.

APA

Bychkova, M. E. (Margarita Evgenʹevna). (2000). "Chto znachit imenno rodnye". Moskva :Bogorodskiĭ Pechatnik,

Chicago

Bychkova, M. E. (Margarita Evgenʹevna). "Chto Znachit Imenno Rodnye". Moskva :Bogorodskiĭ Pechatnik, 2000.

Export to Citation Manager (RIS)

Back to item