战地新歌

Zhan di xin ge

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • Vol. 2 called Xu ji.
  • Vol. 3 compiled by Guo wu yuan wen hua zu wen yi chuang zuo ling dao xiao zu.
  • Songs, in number notation.
  • Ji nian Mao zhu xi "Zai Yan'an wen yi zuo tan hui shang de jiang hua" fa biao 30- zhou nian.
Checking the Web...