Citation Data

MLA

Castro, Fidel, 1926-2016. Zai Qing Zhu Guba Ge Ming Sheng Li Si Zhou Nian Qun Zhong Da Hui Shang Di Yan Shuo : 1963 Nian 1 Yue 2 Ri. Beijing :Ren min chu ban she, 1963.

APA

Castro, Fidel, 1926-2016. (1963). Zai qing zhu Guba ge ming sheng li si zhou nian qun zhong da hui shang di yan shuo : 1963 nian 1 yue 2 ri. Beijing :Ren min chu ban she,

Chicago

Castro, Fidel, 1926-2016. Zai Qing Zhu Guba Ge Ming Sheng Li Si Zhou Nian Qun Zhong Da Hui Shang Di Yan Shuo : 1963 Nian 1 Yue 2 Ri. Beijing :Ren min chu ban she, 1963.

Export to Citation Manager (RIS)

Back to item