וואס יידן האבן געגעבן אמעריקע, 1654-1954 : געשיכטלעכער איבערבליק, וועגן דער אקטיווער יידישער באטייליקונג אין די קאמפן פאר דער אמעריקאנער פרייהייט און דעמאקראטיע און אין דעם ווירטשאפטלעכן און גייסטיק-וויסנשאפטלעכן אויפבוי און אנטוויקלונג פון לאנד

Ṿos Yidn hobn gegebn Ameriḳe, 1654-1954 : geshikhṭlekher iberbliḳ, ṿegn der aḳṭiṿer Yidisher baṭeyliḳung in di ḳamfn far der Ameriḳaner frayhayṭ un demoḳraṭye un in dem ṿirṭshafṭlekhn un gaysṭiḳ-ṿisnshafṭlekhn oyfboy un anṭṿiḳlung fun land
Kirschbaum, J
קירשבוים, יעקב, -1896

Publication Details Click to collapse Cite/Export

  • Creator Yaʻaḳov Ḳirshboym
  • Format Books
  • Publication Nyu-Yorḳ : [O. fg.], 1954.
    ניו יארק : [אפ"ג], 1954.
  • Physical Details
    • 160 pages : portraits ; 22 cm
  • OCLC ocm19306299
Checking the Web...