Citation Data

MLA

Rekishigaku Kenkyūkai ... [and others] henshū. 70-Nenendai No Rekishi Ninshiki to Rekishigaku No Kadai. Tōkyō :Aoki Shoten, 1970.

APA

Rekishigaku Kenkyūkai ... [and others] henshū. (1970). 70-nenendai no rekishi ninshiki to rekishigaku no kadai. Tōkyō :Aoki Shoten,

Chicago

Rekishigaku Kenkyūkai ... [and others] henshū. 70-Nenendai No Rekishi Ninshiki to Rekishigaku No Kadai. Tōkyō :Aoki Shoten, 1970.

Export to Citation Manager (RIS)

Back to item