Một số văn bản pháp luật Việt Nam thế kỷ XV-thế kỷ XVIII

Vietnam

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Contents

  • Lê triều hội điển / người dịch, Nguyễn Ngọc Nhuận -- Thiên Nam dư hạ tập (trích dịch). Quyển thứ nhất / người dịch, Trần Kim Anh -- Quốc triều thư khế thể thức / người dịch, Đinh Văn Minh -- Quốc triều khám tụng điều lệ / Trần Kim Anh
Checking the Web...