Bỗng nhiên hàng ngàn gia đình lẽ ra không có khả năng muo một căn nhà bây giờ lại cơ thẻ̂ : bạn có thẻ̂ ở trong trường hợp này

Suddenly thousands of families who couldn't buy a home, can. Vietnamese.

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • Vietnamese version of: Suddenly thousands of families who couldn't buy a home, can.
  • "HUD-1600-Vietnamese"--P. [6].
Checking the Web...