Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, houdende, 't besluit des Vertegenwoordigenden Lichaams : om de vrywillige negotiatie op de Nationale Domeinen, uitgeschreven 20 Febr. LL. werkelyk te doen plaats hebben : Gearresteerd den 20. Maart 1801, het zevende jaar der Bataaffche vryheid

Batavian Republic
Gbs preview button

Publication Details Click to collapse Cite/Export