סטאטוטוס די לה חברה ביקור חולים וחסד של אמת

Statutos de la Ḥevrah biḳur ḥolim ṿe-ḥesed shel emet dela komunita žudia de Rodes : aprovados por el konsilio komunal
Ḥevrah biḳur ḥolim ṿe-ḥesed shel emet (Rhodes, Greece)

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • Text in Ladino.