זכרון יעקב

Zikhron Yaʻaḳov : [hisṭoryah Yiśreʼelit me-ḥayye ha-Yehudim be-Rusya ve-Polin mi-shenat 520-656]
Lipschitz, Jacob, ha-Levi, 1838-1921
ליפשיץ, יעקב הלוי, 1838־1921

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Checking the Web...