Uppföljningsstatistik inom barna- och ungdomsvården med avseende på barnavårdslagen m.m. 1971-1974 = Follow-up statistics of child juvenile welfare in respect to the child welfare act, etc., 1971-1974

Sweden. Statistiska centralbyrån

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • English and/or Swedish; summary in English.
Checking the Web...