Citation Data

MLA

Vietnam. Các Văn Bản Pháp Luật Về Hải Quan. Hà Nội :Pháp lý, 1992.

APA

Vietnam. (1992). Các văn bản pháp luật về hải quan. Hà Nội :Pháp lý,

Chicago

Vietnam. Các Văn Bản Pháp Luật Về Hải Quan. Hà Nội :Pháp lý, 1992.

Export to Citation Manager (RIS)

Back to item