יידן אונטער דער איטאליענישער אָקופאציע

Condition des Juifs en France sous l'occupation italienne. Yiddish
Yidn unṭer der Iṭalyenisher oḳupatsye
Poliakov, Léon, 1910-1997
פאָליאקאָוו, ל., 1910-

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator fun L. Polyaḳoṿ ; bay der miṭbaṭaliḳung fun Zshaḳ Sabil ; forṿorṭ fun Zshusṭen Godar ; Yidish, Ester Shṭarḳshṭeyn
 • Format Books
 • Contributors
 • Publication Pariz : Haynṭtsayṭiḳer Yidisher Doḳumenṭasye-Tsenṭer, 1952.
  פאריז : היינטצייטיקער יידישער דאָקומענטאציע־צענטער, 1952.
 • Physical Details
  • 201 pages : illustrations ; 22 cm
 • OCLC ocm15649633

Notes

 • Includes bibliographical references.
Checking the Web...