אונדזער פאלק : א קורצע ײדישע געשיכטע פאר שול און הײם

Undzer folḳ : a ḳurtse Yidishe geshikhṭe for shul un heym
Barkan, H
בארקאן, ח

Publication Details Click to collapse Cite/Export

  • Creator Ḥ. Barḳan
  • Format Books
  • Publication Nyu Yorḳ : Bildungs-ḳomiṭeṭ fun Arbeṭer-ring, [1943]
    ניו־יארק : בילדונגס־קאמיטעט פון ארבעטער־רינג, [1943]
  • Physical Details
    • 127 pages : illustrations ; 24 cm
  • OCLC ocm19312044

Notes

  • "Ershter teyl" (Volumes 2 and 3 never published).
Checking the Web...