phone_iphoneOnline

De importantie en voordeeligheid van Kaap-Breton : aangetoont in eene nauwkeurige beschryving van dat beruchte eiland, het welk volgens het verhaal van zekeren vermaarden Franschen schryver meer wardig is dan de goudmynen van Peru : door aanmerkingen en twee naauwkeurige kaarten opgeheldert

Bollan, William, ca. 1710-1776

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • Attributed to William Bollan--National Union Catalog pre-1956 imprints.
  • Descriptive part derived from Charlevoix's Histoire et description géné rale de la Nouvelle France.
  • Electronic reproduction. Ottawa : Canadiana.org, 2008.
  • 192 p. : maps ; 22 cm.