Giáo dục Việt Nam thời kì thuộc địa qua tài liệu và tư liệu lưu trữ, 1858-1945

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • At head of title: Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.
  • Includes index.
  • In Vietnamese.