פינף און זיבעציק יאָר יידישע פרעסע אין אמעריקע, 1870-1945

Finf un zibetsiḳ yor Yidishe prese in Ameriḳe, 1870-1945

Publication Details Click to collapse Cite/Export

  • Creator redaḳtsye Yaʻaḳov Glaṭshṭayn, Sh. Niger, Hilel Rogof
  • Format Books
  • Contributors
  • Publication Nyu Yorḳ : Y.L. Perets shrayber fareyn, 1945.
    ניו יאָרק : י. ל. פרץ שרייבער פאראיין, תש"ה 1945.
  • Physical Details
    • 196 pages : illustrations, portraits ; 28 cm
  • OCLC ocm19307147
Checking the Web...