יידן אין פראנקרייך : פון חורבן צו אויפבוי

Yidn in Franḳraykh : fun ḥurbn tsu oyfboy
Shrager, F
שראגער, פ

Publication Details Click to collapse Cite/Export

  • Creator F. Shrager
  • Format Books
  • Publication Nyu-Yorḳ : Yidisher Arbeṭer ḳomiṭeṭ, 1946.
    ניו־יארק : יידישער ארבעטער קאמיטעט, 1946.
  • Physical Details
    • 32 pages : illustrations ; 21 cm
  • OCLC ocm36769572
Checking the Web...