phone_iphoneOnline

Een verclaringe vande officieren ende compagnie van het zee-volck, oft matrosen op Sijne Majesteys schepen': ghenoemt de Stanfastige Reformatie, de Gordine, de Swaluwe, de Anteloop, de Satisfactie, 't Hert, de Roebuck, de Crossant oft Halve Maen, den Pellican, de Jouffrouw Morinne, voor deses bestelt tot Sijne Majesteys dienst. mereen aenlockinghe vande reste vande vloot, ende derselve broederen, aen lande zynde, om met hun te voegen in derselve gherechtich voornemen. = A declaration of the officers and company of sea-men aboard His Majesties shippes, the Constant Reformation, the Convertine, the Swallow, the Antelope, the Satisfaction, the Hynd, the Roebuck, the Cresent, the Pellican, the Blackmore Lady lately rescued for His Majesties service: with an invitation to the rest of the fleet, and their brethren on land, to joyne with them in their just undertakings

Declaration of the officers and company of sea-men aboard His Majesties shippes.

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • Place of publication from Wing.
  • Text in Dutch and English.
  • Reproduction of the original in the Harvard University Library.
  • Wing (2nd ed.) V238A.
  • Available electronically as part of Early English books online.