Skandinavismen : vision og virkning

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • Med engelsk / dansk resumé til de enkelte bidrag

Contents

  • Forord -- Skandinavismen som visjon og påvirkningskraft / Ruth Hemstad, Jes Fabricius Møller og Dag Thorkildsen -- 'Skandinavismens' tilkomst som samtidig og omstridt begrep / Ruth Hemstad -- The copenhagen question of 1800 : tracing the intellectual roots of cultural scandinavism / Tim van Gerven -- The cultivation of scandinavism : the royal society of Northern Antiquaries' international network, seen through the letters of Carl Christian Rafn / Kim Simonsen -- Grundtvig, Danmark og Norden / Jes Fabricius Møller -- Selskabet for nordisk konst : en skandinavistisk kunstagenda / Karina Lykke Grand og Gertrud Oelsner -- Skandinavistisk kulturpolitik : oscar patrie sturzen-becker som exempel / Kari Haarder Ekman -- Bøker og skandinavisk forbrødring : et forsøk på en bokhistorisk tilnærming til skandinavismen / Tor Ivar Hansen -- "Det old verdens museum" / Kristoffer Schmidt -- Kirkelig skandinavisme / Dag Thorkildsen -- Skandinavismen som en politisk nødvendiglicd : Politisk skandinavisme i et teoretisk og komparativt perspektiv / Rasmus Glenthøj -- Den dynastiske skandinavismens grobunn og grenser, ca. 1845-1870 / Morten Norhagen Ottesen -- Nordiska museet och skandinavismens idé / Magdalena Hillström -- Forfattere
Checking the Web...