Bungkalan : ang karanasan ng mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita sa organikong pagsasaka at pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa : manwal sa organikong pagsasaka

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • "Abril 2017."
  • Includes bibliographical references (pages 138-139).
  • In Tagalog.
Checking the Web...