פיזאדן פון יידישן אעאטער

Epizodn fun Yidishn ṭeaṭer
Mide, Adolfo, 1894-
מידע, א

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator A. Mide
 • Format Books
 • Publication 3. oyfl. Buenos Aires : A. Mide, 1954.
  בוענאס איירעס : א. מידע, 1954.
 • Physical Details
  • 110 pages : illustrations ; 21 cm
 • OCLC ocm07408989, ocm07408989

Notes

 • "Ershṭn band." No more published.
 • Hile proyektirt un getseykhnt fun "shura" (zun fun klara fridman)
Checking the Web...