פארשווונדענע געשטאלטן : זכרונות און סילועטן

Farshṿundene geshṭalṭn : zikhroynes̀ un silueṭn
Abramowicz, Hirsz, 1881-1960
אבראמאָוויטש, הירש, 1881-1960

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator Hirsh Abramoṿiṭsh
 • Format Books
 • Publication Buenos-Ayres : Tsenṭral-farband fun Poylishe Yidn in Argenṭine, 1958.
  בוענאָס-איירעס : צענטראל-פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, תשי"ט 1958.
 • Series
 • Physical Details
  • 480 pages : portrait ; 20 cm
 • OCLC ocm19314889

Notes

 • Includes bibliographical references.
Checking the Web...