היסטאריע פון די פעראייניגטע שטאאטען : מיט אײנצעלהײטען װעגען דער ענטדעקונג און עראָבערונג פֿון אַמעריקא

Hisṭorie fun di Feraynigṭe shṭaaṭen : mit ayntselhayten vegen der entdekung un eroberung fun amerika
Cahan, Abraham, 1860-1951
קאהאן, א

Publication Details Click to collapse Cite/Export

  • Creator fun Ab. K̇ahan
  • Format Books
  • Publication [Nyu Yorḳ] : [Forṿerṭs], 1910-
    ניו יאָרק : פֿאָרװערטס , 1910-
  • Physical Details
    • volumes : illustrations, portraits, maps ; 22 cm
  • OCLC ocm23558341
Checking the Web...