מיינע איבערלעבונגען : אונטער נאצישער אקופאציע אין בעלגיע

Mayne iberlebungen : unṭer Natsishe oḳupatsye in Belgye
Tabakman, Israel
טאבאקמאן, ישראל

Publication Details Click to collapse Cite/Export

  • Creator Yiśraʼel Ṭabaḳman
  • Format Books
  • Publication Tel-Aviv : Y.L. Perets Biblyoṭeḳ, 1957.
    תל־אביב : י. ל. פרץ ביבליאטעק, 1957.
  • Physical Details
    • 220 pages : illustrations, portrait ; 22 cm
  • OCLC ocm12983047
Checking the Web...