געשיכטע פון דיא פעראייניגטע שטאאטען

History of the United States. Yiddish
Geshikhṭe fun di Feraynigṭe Shṭaaṭen
Thomas, Allen C. (Allen Clapp), 1846-1920

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator Thomas, Allen C. : Iberzetsṭ in Idish fun Ṿ. Edlin
 • Format Books
 • Contributors
 • Publication Nyu Yorḳ : Dzshuish Pres Pablishing ḳompani, Pablishers, 1912.
  ניו יארק : דזשואיש פרעס פאבלישינג קאמפאני, פאבלישערס, 2191
 • Physical Details
  • 2 volumes ; 21 cm
 • OCLC ocn649077864

Notes

 • English text and Yiddish translaition on facing pages.
 • Facing pages bear duplicate numbering.
Checking the Web...