צום געוויסן פון דער וועלט / To the conscience of the world / Isaac Liebman

Tsum geṿisn fun der ṿelṭ
Libman, Yitsḥaḳ, 1899-1959
ליבמאן, יצחק, 1899-1959

Publication Details Click to collapse Cite/Export

  • Creator Yitsḥaḳ Libman = To the conscience of the world / Isaac Liebman
  • Format Books
  • Publication Nyu-Yorḳ : Ṿokhnblaṭ, 1946.
    נוי-יורק : וואכנבלאט, 1946.
  • Physical Details
    • 16 pages ; 21 cm
  • OCLC ocm19313089
Checking the Web...