צו דער געשיכטע פון דער אידישער זשורנאליסטיק אין ארגעטינע

Tsu der geshikhṭe fun der Idisher zshurnalisṭiḳ in Argenṭine
Ḳats, Pinye, 1882-1959
כ״ץ, פ., 1882־1959

Publication Details Click to collapse Cite/Export

  • Creator P. Kats
  • Format Books
  • Publication Buenos Ayres : Aroysgegeben fun Idishn Liṭeraṭn un Zshurnalisṭn Farayn in Argenṭine, 1929.
    בוענאס איירעס : ארויסגעגעבן פון אידישן ליטעראטן און זשורנאליסטן פאריין אין ארגענטענע, 1929.
  • Physical Details
    • 204 pages : portraits, facsimiles ; 20 cm
  • OCLC ocm10610469
Checking the Web...