周作民日记书信集

Zhou Zuomin ri ji shu xin ji

Publication Details Click to collapse Cite/Export

Notes

  • "Guo jia chu ban ji jin xiang mu"-Title page.
  • "Ben shu you guo jia chu ban ji jin zi zhu chu ban, Shanghai wen hua fa zhan ji jin hui tu shu chu ban zhuan xiang ji jin zi zhu chu ban"-Title page verso.
  • Includes indexes.

Contents

  • [Volume 1]. Wen zi ban -- [volume 2]. Ying yin ban
Checking the Web...