‏ביבליאגראפיע פון דער עלטסטער יידישער קהילה אין פוילן :‏ ‏פלאצק /‏

Bibliografye fun der elṭsṭer yidisher ḳehile in Poyln : Plotsḳ
Greenspan, Sol, 1912-
‏גרינשפאו, שלמה, ‏, ‏1912-

Publication Details Click to collapse Cite/Export

  • Creator fun Shloymeh Grinshpan
  • Format Books
  • Publication New York : [Sol Greenspan], 1965.
  • Physical Details
    • 32, [40] pages : facsimiles ; 22 cm
  • OCLC ocn708705180
Checking the Web...