ล้านนาคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 = Lanna Studies, Chiang Mai University, 2014

Lānnā Khadīsưksā, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2557 = Lanna Studies, Chiang Mai University, 2014

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Format Books
 • Contributors
 • Publication Phim khrang thī 1. Chīang Mai : Khrōngkān Lānnā Khadīsưksā, Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2557 [2014]
  พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014]
 • Physical Details
  • 546 pages : illustrations (chiefly color) ; 26 cm
 • ISBNs 9789746728942, 9746728946
 • OCLC ocn906966762

Summary

 • Studies on Lanna people of Northern Thailand in the University of Chiang Mai.

Notes

 • At head of title: 50 pī Mahāwitthayālai Chīang Mai.
 • "Khrōngkān Thopthūan ʻOngkhwāmrū, Sathāna læ Thitthāng khō̜ng Khrōngkān Lānnā Khadīsưksā, Mahāwitthayālai Chīang Mai pī ngoppramān Phō̜. Sō̜. 2556-2557."
 • Includes bibliographical references.
 • In Thai, with some in Northern Thai.

Contents

 • Mūat thī 1. Pratyā, sātsanā, phāsā læ wannakam -- mūat thī 2. Prawattisāt, bōrānnakhadī læ sathāpattayakam (kānʻanurak læ bōrānnasathān) -- mūat thī 3. Kānyūʻāsai, sathāpattayakam (thīyūʻāsai lǣ kāntang thinthān), ʻāhān, sinlapakam, hatthakam, dontrī, nāttasin læ kānraksā phayābān phư̄nbān Lānnā -- mūat thī 4. Mānutsayawitthayā, khatichonwitthayā læ chāttiphan
Checking the Web...