Citation Data

MLA

Xuan lan lun tan (2nd : 2015 : Foguang Shan, Gaoxiong Shi, Taiwan). Di Er Jie Xuan Lan Lun Tan Lun Wen Ji : Yue Du Jing Dian, Jing Cai Ren Sheng. Taibei Shi :Guo jia tu shu guan, 2015.

APA

Xuan lan lun tan (2nd : 2015 : Foguang Shan, Gaoxiong Shi, Taiwan). (2015). Di er jie xuan lan lun tan lun wen ji : yue du jing dian, jing cai ren sheng. Taibei Shi :Guo jia tu shu guan,

Chicago

Xuan lan lun tan (2nd : 2015 : Foguang Shan, Gaoxiong Shi, Taiwan). Di Er Jie Xuan Lan Lun Tan Lun Wen Ji : Yue Du Jing Dian, Jing Cai Ren Sheng. Taibei Shi :Guo jia tu shu guan, 2015.

Note: These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Export to Citation Manager (RIS)

Back to item