ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 = Announcement of the National Executive Council no.281. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอตั้งสำนักงานผู้แทนของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2529 = Regulations of the Office of the Prime Minister governing application for establishment of representative office of foreign juristic person respecting international trading business B.E. 2529 (1986). ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอตั้งสำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติ พ.ศ. 2535 = Regulation of the Office of the Prime Minister governing application for establishment of regional office of transnational corporation B.E. 2535 (1992)

Prakāt khō̜ng Khana Patiwat chabap thī 281 = Announcement of the National Executive Council no.281. Rabīap Samnak Nayok Ratthamontrī wā dūai kānkhō̜tang samnakngān phūthǣn khō̜ng nitibukkhon tāng prathēt nai thurakit kānkhā rawāng prathēt Phō̜. Sō̜. 2529 = Regulations of the Office of the Prime Minister governing application for establishment of representative office of foreign juristic person respecting international trading business B.E. 2529 (1986). Rabīap Samnak Nayok Ratthamontrī wā dūai kānkhō̜tang samnakngān phūmiphāk khō̜ng bō̜risat khām chāt Phō̜. Sō̜. 2535 = Regulation of the Office of the Prime Minister governing application for establishment of regional office of transnational corporation B.E. 2535 (1992)
Gbs preview button

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Format Books
 • Contributors
 • Publication [Bangkok, Thailand] : Krom Thabīan Kānkhā, 2535 [1992]
  [Bangkok, Thailand] : กรมทะเบียนการค้า, 2535.
 • Physical Details
  • 77 pages ; 21 cm
 • OCLC ocn949497158

Notes

 • Cover title.
 • In Thai and English; on opposite pages.
Checking the Web...