phone_iphoneOnline

Placaet ende ordonnantie op het heffen ende betalen der last-gelden : over de schepen varende door de Strate van Gibralter naer de Middelandtsche Zee ende op Levanten

United Provinces of the Netherlands. Staten Generaal

Publication Details Click to collapse Cite/Export

  • Format Books
  • Publication In 's Graven-hage : By de weduwe ende erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz van Wouw ..., 1645.
  • Physical Details
    • 1 online resource (1 broadside.)
  • OCLC ocm65322535

Notes

  • Proclaimed July 27, 1645.
  • Also published under title: Placaet en ordonnantie op het heffen en betalen der last-gelden.
  • Reproduction of original from Goldsmiths' Library, University of London.
  • Goldsmiths'-Kress no. 00894.
Checking the Web...