phone_iphoneOnline

Nieuwe moderatie ende ordonnantie opt stuck vande collectatie van seker generale middele[n] : op d' incomende en[de] wtgaende coopmanschappen oft connoye-ghelde van dese Nederlanden

Netherlands
Gbs preview button

Publication Details Click to collapse Cite/Export

  • Creator ghemaect by aduijse ende consente vande ghemeyne staten vande voorschreue[n] landen in dese stadt van Antwerpen tegenwoordelijck vergadert zijnde den xxen. julij M.D.LXXX
  • Format Books
  • Publication t' Antwerpen : By Christoffel Plantijn, 1580.
  • Physical Details
    • 1 online resource (36 unnumbered pages)
  • OCLC ocm65323519

Notes

  • Reproduction of original from Goldsmiths' Library, University of London.
  • Goldsmiths'-Kress no. 00211.