ווילנע : א זאמלבוך געווידמעט דער שטאט ווילנע

Ṿilne : a zamelbukh geṿidmeṭ der shṭoṭ Ṿilne

Publication Details Click to collapse Cite/Export

 • Creator redaḳṭirṭ fun Yefim Yeshurin
 • Format Books
 • Contributors
 • Publication Nyu Yorḳ : Ṿilner Brenṭsh 367 Arbeyṭer Ring, 1935.
  ניו יארק : ווילנער ברענטש 367 ארבייטער רינג, 1935.
 • Physical Details
  • x, 1012, [40] pages : illustrations ; 24 cm
 • OCLC ocm19313337

Notes

 • Includes bibliographical references and indexes.
Checking the Web...