Những ghi chép từ nhà tù Moabit : sách tham khảo

Moabiter Notizen. Vietnamese
Honecker, Erich

Publication Details Click to collapse Cite/Export

  • Creator Erích Hôné̂chcơ ; những người dịch, An Mạnh Toàn, Nguyẽ̂n Lê Phương
  • Format Books
  • Contributors
  • Publication Hà Nội : Nhà xuá̂t bản chính trị quó̂c gia, 1995.
  • Physical Details
    • 227 pages ; 19 cm
  • OCLC ocm58719315
Checking the Web...